Yörük Yaşam Kültürü Röportajı

Aslında bugün hepimizin aradığı Yörük yaşam kültürüdür

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Genç,  TRT Haberˈe konuk oldu. Doç. Dr. Genç, Haber Ajandası Programıˈnda yaylalara çıkmaya başlayan Yörüklerin 6 ay sürecek doğal hayatını anlattı.

TRT Haber- Haber Ajandası Programı Sunucusu:

ˈˈŞimdi Ispartaˈya gideceğiz. Kışı Ispartaˈdaki evlerinde geçiren Yörükler baharın gelmesiyle birlikte hayvanlarını da aldı yaylalarına doğru göçe başladı. Yörüklerin yaşamını ekranlara taşıyacağız. Bunun için sözü muhabir arkadışımız Fatih Kaplan ve konuğuna bırakacağız.ˈˈ

 

-Yörüklerin göçü başladı

Yaylalara çıkan Yörüklerin 6 ay sürecek doğal hayatı başladı

 

TRT Haber Muhabiri Fatih Kaplan:

ˈˈHavaların ısınmasıyla birlikte Ispartaˈdaki konar-göçer Yörüklerde Toroslarˈın zirvesindeki çadırlarını kurmaya başladılar. Ve çadırların dumanları tütmeye başladı. Şimdi Ispartaˈdaki Yörük kültürü ile ilgili olarak bir de konuğumuz var. Konuğumuz Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YORKAM) Müdürü Doç. Dr. Mustafa Genç… Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldinizˈˈ

 

YORKAM Müdürü Doç. Dr. Mustafa Genç:

ˈˈHoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.ˈˈ

 

TRT Haber Muhabiri Fatih Kaplan:

ˈˈEfendim. Ispartaˈdaki Yörük kültürü ile ilgili olarak neler söyleyeceksiniz?ˈˈ

 

-ˈˈZembil mi?  mendil mi?ˈˈ

Yörüklerin misafirlerine ilk sorusu kahve mi yemek mi oluyor

 

YORKAM Müdürü Doç. Dr. Mustafa Genç:

ˈˈIspartaˈdaki Yörük kültürü, Anadoluˈnun diğer yerlerine göre çok daha zengin bir özelliğe sahip. Çünkü buranın iklimi, bitki örtüsü ve yaşam tarzı Yörük yaşam tarzına çok uygun

O yüzden nisan ayından itibaren bu dağların her tarafında bir Yörük görebilirdiniz eskiden. Ama artık sayıları giderek azalıyor.

Yörük kültürü ile ilgili olarak söylememiz gereken nokta şurası: Her şeyden önce yürekleri çok geniş, çok zengin, özellikle misafirperverlikleri çok fazla

Şimdi her hangi bir Yörük çadırına girdiğiniz andan itibaren hemen sizi karşılamaya başlarlar ve ilk sordukları soru ˈˈzembil mi?, mendil mi?ˈˈolur

Zembil, kahve takımıdır. İçerisinde kahve tavası, kahve öğütücüsü ve fincanı ve cezvesi olan bir takımdır. Yani size ˈˈaç mısınız? Tok musunuz?ˈˈ derler

Siz ˈˈzembilˈˈ derseniz önce kahve ikram edilir. Ama ˈˈmendilˈˈ derseniz önce karnınız doyurulur, daha sonra da size kahve ikram edilir.

Yörük yaşam tarzı aslında bugün hepimizin aradığı, birçok insanların bugün büyükşehirlerden sıkıldığı ve minimalizm yaşam tarzının temeli diyebiliriz.

Çünkü bu hayatın içerisinde yükünüz çok azdır. O yüzden derler ki Yörükler, ˈˈYörüğün yükünü bir deve götürür. Sefasını bin deve götüremez. Çünkü yaşadığınız mekân bir çadırdır. Ve istediğiniz anda istediğinizi yere götürüp; orada siz bu çadırınızı kurabilirsiniz.

Bugün buradasınız. Önümüzdeki hafta başka bir dağda, başka otlakların olduğu bir yerde olabilirsiniz.ˈˈ

 

TRT Haber Muhabiri Fatih Kaplan:

ˈˈEfendim verdiğiniz bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Şu anda sizin de gördüğünüz gibi bir taraftan keçilerin kırkımı yapılıyor, bir taraftan biraz önce Mustafa Gençˈin de söylediği gibi kahveler kavruluyor, diğer taraftansa kahveler öğütülmeye devam ediyor. Toparlayacak olursak işte Ispartaˈdaki bir Yörük çadırındaki günlük hayatı izleyicilerimizle  paylaşmaya çalıştık diyoruz ve Ispartaˈdan sözü yeniden size bırakıyoruz.ˈˈ

 

-Bilgi:

Röportajı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=qRblVvOvdlo&feature=emb_logo